TILLBAKANÄSTA

pernilla zetterman - närhet och distans

Text: Linda Bergman, publicerat 2017-10-01

Pernilla Zetterman, Exercise No 4, 2012
Video loop, 1 min (original HD)

 

Pernilla Zetterman, Turn Down Center Line No 1, 2002
Video loop, diptyk, 13 min (orginal mini-dv)

 

I en grupputställning med videokonst kallad Life in the Bubble på Grundemark Nilsson Gallery i Berlin och med konstnärer som Yvon Chabrowski, Daragh Reeves, Julia Charlotte Richter och Annegret Soltau ser jag för första gången Pernilla Zettermans verk Exercise No 4. Någon månad senare får jag uppleva Zettermans videoverk Turn Down Center Line No 1 i grupputställningen Like a Horse på Fotografiska i Stockholm. Verken i kombination blir en nyckel för mig in i Pernilla Zettermans konstnärskap.

Turn Down Center Line är en installation som består av två svartvita videoslingor. Det finns en dokumentär känsla i verket och kamerabilden är fixerad, som om filmen kom från en fastmonterad övervakningskamera. I Turn Down Center Line No 1 genomför två flickor ett träningspass menat för hästar. En intar hästens roll och den andra driver henne med en piska att upprepade gånger gå runt bunden i en cirkel. Det är lek och ändå träning med stort allvar i en märklig kombination. Det finns ett fokus och en koncentration som inte förknippas med något som inte är ”på riktigt”. I iscensättningen Exercise No 4 är det en vuxen kvinna som är fastbunden, även denna gång med ett rep fäst i midjan. Jag upplever dock att det är den lilla flickan som höll i linan/repet som nu som vuxen har bytt roll. Utan att veta om det är så det förhåller sig tänker jag att det är ett självporträtt jag ser i två faser, i två akter av livet. Vad är det konstnären, som vuxen, försöker göra sig fri ifrån?

Ett då och ett nu blir centralt. Verken kretsar kring samma problematik men ett skifte har skett från att hålla i till att hållas i. I många av Zettermans verk finns en stark närhet, i synnerhet i konstnärens relation till hästen. I dessa verk, när djuret är frånvarande, finns en tydlig distansering eller önskan om distans. Samtidigt finns linan/repet där och begränsar avstånd.

Jenny Rosemarie Mannhardt skriver i en utställningstext till projektet Close (som bland annat innefattar Turn Down Center Line No 1) hur gränserna mellan intimitet och avstånd, underkastelse och dominans suddas ut i Zettermans verk. De två motsatspar Mannhart berör är i högsta grad närvarande i dessa två verk och i Zettermans konstnärskap men jag skulle också vilja påstå att gränserna är mycket tydliga och att överträdelser över dessa gränser skapar laddning.

 

Linda Bergman är chefredaktör för och grundare av Verk tidskrift samt konstvetare, curator och konstnär.