Om Verk

Verk är en plattform under vilken ryms Verk tidskrift, Verk curerar och Verk konstnärssamtal och föreläsningar.

Verk | Tidskrift

Verk är en digital tidskrift med utgivning 4 gånger/år.

Verk har fokus på nordisk kamerabaserad konst och vill visa vad som händer inom fältet samt uppmuntra till diskussion och nya möten.

I varje nummer presenteras olika teman (ett per kvartal). Under varje tema/nummer kommer artiklar, presentationer av konstnärer och ljudfiler publiceras löpande under kvartalet. 

De senaste fyra numren av Verk tidskrift finns att läsa ovan. Är du intresserad av att läsa äldre nummer går det bra att kontakta susanne[at]verktidskrift.se för lösenord. Tidskriften finns även arkiverad på Kungliga Biblioteket och är sökbar via Libris.

Verk tidskrift  innehar utgivningsbevis för databasen www.verktidskrift.se. Sidan tillhandahålls av Linda Bergman.

Verk tidskrift är en del  NPN, The Nordic Photography Network.

ISSN 2002-2735

 

REDAKTIONEN på Verk tidskrift

Linda Bergman

Chefredaktör och grundare av Verk tidskrift, konstvetare, curator och konstnär. Utbildad vid Stockholms universitet och Konstfack. Kontakt: linda[at]verktidskrift.se

Susanne Fessé

Ansvarig utgivare och grundare av Verk tidskrift, curator och konstvetare. Utbildad vid Stockholm universitet och Konstfack. Kontakt: susanne[at]verktidskrift.se

ROLAND NYLIN

Formgivare

 

VERKGRUPPEN

Medlemmar i verkgruppen kan bidra med artiklar till tidskriften. De kan även föreslå externa skribenter och konstnärer som kan publiceras i Verk tidskrift. 

GUNILLA MUHR

Gunilla Muhr, prefekt, institutionen för konst, Konstfack. Bakgrund som forskare i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på fotografi och visuell kultur. Gästforskat vid University of California samt deltagit i flera internationella forskningsprojekt.

IRÉNE BERGGREN

Fotohistoriker, curator och kritiker. Tidigare ansvarig för kursen Fotografins o videokonstens historia på Konstfack.

Karolina Pahlén

Karolina Pahlén arbetar på Gerlesborgskolan där hon leder den publika verksamheten med utställningar och program.

SOOKYOUNG HUH

Konstnär, curator och skribent. Mångårig bakgrund som artikelförfattare om framför allt svensk och brittisk fotografi i koreanska konst- och fototidskrifter.

SVANTE LARSSON

Konstnär och lektor i konst med inriktning på fotografi på Konstfack, där han även är ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia.

BJÖRN LARSSON

Konstnär och lektor i fri konst med inriktning fotografi på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Vann 2013 Svenska Fotobokspriset med sin bok "Brandplats 3". Hans projekt har ställts ut nationellt och internationellt bland annat i Frankrike, England, Colombia, Japan och på Kuba.

Verk | Curerar

Verk curerar arbetar med tillfälliga utställningar, både i stadsrummet och gallerirummet. Genom att utvidga utställningsrummet, många gånger med en platsspecifik ingång, aktualiseras brännande och betydelsefulla frågor i samhället.

Verk | Konstnärssamtal och föreläsningar

För att inspirera till samtal om kamerabaserad konst arrangerar Verk konstnärssamtal, panelsamtal samt medverkar vid föreläsningar och symposium. 

 

 

 
 
 
 

Verk tidskrift innehar 2018 kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet .