om verk

 

Verk är en digital tidskrift med utgivning 4 gånger/år.

Verk har fokus på nordisk kamerabaserad konst och vill visa vad som händer inom fältet samt uppmuntra till diskussion och nya möten.

I varje nummer presenteras olika teman (ett per kvartal). Under varje tema/nummer kommer artiklar, presentationer av konstnärer och ljudfiler publiceras löpande under kvartalet. 

Verktidskrift.se innehar utgivningsbevis för databasen www.verktidskrift.se. Sidan tillhandahålls av Linda Bergman.

ISSN 2002-2735

REDAKTIONEN

Linda Bergman

Chefredaktör och grundare av Verk tidskrift, konstvetare, curator och konstnär. Utbildad vid Stockholms universitet och Konstfack. Kontakt: linda[at]verktidskrift.se

Susanne Fessé

Ansvarig utgivare och grundare av Verk tidskrift, curator och konstvetare med inriktning mot fotografi. Utbildad vid Stockholm universitet och Konstfack.  Kontakt: susanne[at]verktidskrift.se

ROLAND NYLIN / FORMGIVARE

 

VERKGRUPPEN

 

Medlemmar i verkgruppen kan bidra med artiklar till tidskriften. De kan även föreslå externa skribenter och konstnärer som kan publiceras i Verk. 

 

GUNILLA MUHR

Verksamhetschef och curator CFF – Centrum för fotografi. Bakgrund som forskare i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på fotografi och visuell kultur. Gästforskat vid University of California samt deltagit i flera internationella forskningsprojekt.

IRÉNE BERGGREN

Fotohistoriker, curator och kritiker. Tidigare ansvarig för kursen Fotografins o videokonstens historia på Konstfack.

Karolina Pahlén

Karolina Pahlén arbetar på Gerlesborgskolan där hon leder den publika verksamheten med utställningar och program.

SOOKYOUNG HUH

Konstnär, curator och skribent. Mångårig bakgrund som artikelförfattare om framför allt svensk och brittisk fotografi i koreanska konst- och fototidskrifter.

SVANTE LARSSON

Konstnär och lektor i konst med inriktning på fotografi på Konstfack, där han även är ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia.

BJÖRN LARSSON

Konstnär och lektor i fri konst med inriktning fotografi på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Vann 2013 Svenska Fotobokspriset med sin bok "Brandplats 3". Hans projekt har ställts ut nationellt och internationellt bland annat i Frankrike, England, Colombia, Japan och på Kuba.

 

 

arkiv

 

Vill du läsa tidigare artiklar ur äldre nummer av Verk?

De fyra senaste numren finns synligt i kronologisk ordning. Tidigare nummer ligger skyddat med lösenord men framsidan finns synlig. Alla tidigare artiklar kommer under 2017 att lagras på Kungliga Biblioteket i Stockholm och vara sökbara i deras katalog. Det finns även möjlighet att kontakta redaktionen för ett tillfälligt lösenord som du skriver in under respektive text för att kunna läsa artiklar från sidan direkt.

Kontakt: susanne [at] verktidskrift.se

 

 
 
 
 

Verk tidskrift innehar 2017 kulturtidskriftstöd från Kulturrådet .