VIN18SVE_Vit-svart.png

VERK är en digital tidskrift med utgivning 4 gånger/år.

VERK är en obunden och politiskt oberoende tidskrift med fokus på nordisk kamerabaserad konst och vill visa vad som händer inom fältet, samt uppmuntra till diskussion och nya möten.

VERK | TIDSKRIFT

VERK tidskrift drivs av Linda Bergman och Pia Siri Isaksson.

I varje nummer presenteras olika teman (ett per kvartal). Under varje tema/nummer publiceras artiklar, presentationer av konstnärer och ljudfiler löpande under kvartalet. 

Är du intresserad av att läsa äldre nummer som är lösenordsskyddade går det bra att kontakta pia[at]verktidskrift.se för lösenord. Tidskriften finns även arkiverad på Kungliga Biblioteket och är sökbar via Libris.

REDAKTIONEN PÅ VERK TIDSKRIFT

Linda Bergman

Chefredaktör för och medgrundare av VERK tidskrift. Kontakt: linda[at]verktidskrift.se

Linda Bergman är också konstvetare, skribent, curator och konstnär.

Pia Siri Isaksson

Ansvarig utgivare för VERK tidskrift. Kontakt: pia[at]verktidskrift.se

Pia Siri Isaksson är också konstnär och miljövetare.

Lotta Danielsson

Layout och digital support.

Susanne Fessé

Redaktionsrådgivare till och medgrundare av VERK tidskrift.

Susanne Fessé är också konstvetare och curator.

Roland Nylin

Formgivare.

VERKGRUPPEN

Medlemmar i Verkgruppen bidrar regelbundet med egna texter i tidskriften.

Iréne Berggren

Fotohistoriker, curator och kritiker. Tidigare ansvarig för kursen Fotografins o videokonstens historia på Konstfack.

Svante Larsson

Konstnär och tidigare ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia på Konstfack.

Björn Larsson

Konstnär och lektor i fri konst med inriktning fotografi vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

VERK tidskrift  innehar utgivningsbevis för databasen www.verktidskrift.se. Sidan tillhandahålls av Linda Bergman.

ISSN 2002-2735

OM ANSVARIG UTGIVARE

Ansvarig utgivare för VERK tidskrift 2016 - 2018 var Susanne Fessé.
Ansvarig utgivare 2019 är Pia Siri Isaksson.
Ansvarig utgivare är utsedd av ägare Linda Bergman.

Stöd VERK TIDSKRIFT

Vill du vara med och stödja vårt framtida arbete med VERK tidskrift? Vi vill att tidskriften skall fortsätta vara gratis så att våra texter skall kunna läsas av alla.

För att VERK tidskrift skall kunna utvecklas ytterligare söker vi alternativa vägar till finansiering, där ett första steg är en förfrågan om frivilliga bidrag från er läsare. Varje bidrag, stort som litet, möjliggör vår journalistik. Det stöd vi får från er läsare och genom Kulturrådets bidrag för kulturtidskrifter gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta som vi gör. Ge ditt stöd genom att swisha till VERK tidskrift.

Swishnummer till VERK tidskrift: 123 400 54 92
I meddelandet skriv: Gåva.

Stort tack!

 
 
 
 

VERK tidskrift innehar 2019 kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet.

 
 

VERK | Fristående projekt

VERK | KONSTNÄRSSAMTAL OCH FÖRELÄSNINGAR

För att inspirera till samtal om kamerabaserad konst arrangerar VERK konstnärssamtal, panelsamtal samt medverkar vid föreläsningar och symposium. 

VERK | CURERAR

VERK curerar är ett fristående projekt med tillfälliga utställningar, både i stadsrummet och gallerirummet. Genom att utvidga utställningsrummet, många gånger med en platsspecifik ingång, aktualiseras brännande och betydelsefulla frågor i samhället