Verk | Curerar

WETTERLING GALLERY.
WG. Project 15: "A Room of One's Own".

The point of departure for the group exhibition A Room of One’s Own at Wetterling Gallery is marked by a curatorial joint venture between three independent art initiatives based in Stockholm; C-print Journal, TjejLand and VERK, each with an objective to create space and room for contemporary art in text, print and social media. Standing at the forefront at Wetterling Gallery notably is photography and video. In A Room of One’s Own the three initiatives are joined in their background of presenting nomadic exhibitions outside own physical rooms and temporarily intersect here with the established first-tier gallery circuit through Wetterling Gallery. As such, the title itself mirrors this very focal point and spatial fluidity, as well as the shared aspiration to stress new borders for art encounters.

Exhibited:

Stefanie Moshammer 

Iris Smeds

Behzad Farazollahi

TjejLand - showing publication with artists: Linda Bergman, Cecilie Rasmussen, Fan Wu, Yan Preston, Alix Marie, Helen Korpak, Tereza Cervenova, Ramona Guntert, Sophie Green.

C-print Journal was founded in 2013 by brothers Ashik & Koshik Zaman as an online publication to highlight diversity in contemporary art, which has since grown into a mobile curatorial platform for artistic exhibitions and collaborations.

www.c-print.se

TjejLand is a printed publication about contemporary photography by women, which is self-published by artist Petra Stenvall. TjejLand is driven by the objective to create the due room for women in contemporary art that is sometimes missing.

www.tjejland.se

VERK tidskrift is a digital publication with lense based art as its core focus. The publication aims to highlight achievements and currents within the field and stresses dialogue and new art encounters. VERK tidskrift is founded by Linda Bergman (editor in chief) and Susanne Fessé (publisher). Curatorial projects are presented by Linda Bergman and Susanne Fessé as VERK | Curerar.

www.verktidskrift.se

www.wetterlinggallery.com

 

Verk | Curerar

Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) av Annica Karlsson Rixon

Skeppsholmen 29 september 2016 klockan 19-21

still_skeppsholmen.jpg

Verk | Curerar  visar den 29 September 2016 klockan 19-21 Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök)  i form av en projektion vid brofästet på Skeppsholmen i Stockholm.

För snart 29 år sedan uppförde konstnären Katarina Mark en feministisk ”happening” invid Skeppholmsbron. Fotostudenten Annica Karlsson (Rixon) dokumenterade vännens event som uppfördes den 3 september 1987, och som demolerades ett par dagar senare.

Platsen vid Skeppsholmsbron var redan laddad då Moderna museet gått med på att flytta Niki de Saint Phalles och Jean Tinguelys skulpturgrupp Paradiset. Flytten föranleddes av protester och kritik från aktionsgruppen Flytta Paradiset, som starkt motsatte sig den öppna placeringen av skulpturgruppen, vilken bland annat utgjordes av stora färgstarka kvinnofigurer. Då delar av Paradiset fortfarande stod kvar, och högar av jord och betong påminde om de andra, så tog Mark tillfället i akt och ersatte de bortforslade verken med sin egen skulpturgrupp Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet. Tilltaget var inspirerat av aktionskonsten i San Francisco där Mark bott i fem år innan, och som bland annat innebar att konstnärer tog övergivna platser i besittning.

2016 blir den nu sedan länge etablerade konstnären Karlsson Rixon erbjuden att göra ett platsspecifikt verk på samma plats där hon fotograferade för snart trettio år sedan. Att platsen är densamma är en ren slump, men Karlsson Rixon ser sitt tillfälle att återaktivera en temporär konstaktion och göra ett nedslag i platsens historia. Under några timmar kommer händelsen åter till liv genom tidstypiska svartvita fotografier. Tsomak Oga spelar musik.

Annica Karlsson Rixon som nyligen doktorerade i fotografisk gestaltning med avhandlingen Queer Community through Photographic Acts vid Akademin Valand, har under flera decennier använt kameran till att undersöka, gestalta och skapa gemenskap. I det pågående projektet Portraits in Nordic Light lyfter hon fram sin egen generations konstnärsgemenskap, speglat i ljuset av det nordiska sekelskiftesmåleriet. Delar av detta projekt, Annika vid havet, som för övrigt ägs av Moderna Museet, ställdes senast ut på Waldemarsudde 2014. Med Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) ger hon uppmärksamhet åt konstnärers tillfälliga, och ofta samhällskritiska, aktioner som sällan får plats i en konsthistorisk kanon.

Verk | Curerar vill nå ut till människor i stadsrummet, som annars inte kommer i kontakt med konst. Genom att utvidga utställningsrummet till staden, aktualiseras brännande och angelägna frågor i samhället.

 

Varmt välkommen att delta.

Curator:

Susanne Fessé

info@susannefesse.se

 

Pressansvarig och utställningsproducent:

Linda Bergman

info@lindabergman.se

Pressbilder: www.verktidskrift.se/press

 

Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) av Annica Karlsson Rixon.

 

Program i anslutning till Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) av Annica Karlsson Rixon

Den 15 december 2016, klockan 18-21 kommer ett konstnärsamtal samt panelsamtal kring tillfällig platsspecifik konst äga rum på Grundemark Nilsson Gallery i Stockholm.

Fördjupning / Vidareläsning om flytten av Paradiset 1987.

Konst som retat många Avsnitt 10 av 12: Paradiset . Sändes 22 oktober 1995 | Längd 4 min 35 sek

bakgrund till projektet

Under perioden oktober till december 2015 uppförde Ulf Lundin, Julia Peirone och Björn Larsson varsitt platsspecifikt, tillfälligt fotografiskt verk i Stockholms offentliga stadsrum. All information om projektet finns att hämta på www.expanderandefotografi.se. Projektet genomfördes med stöd av Kulturförvaltningen Stockholms stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi, samt med support av flera privata aktörer. Expanderande fotografi har nu ingått ett nära samarbete med Verk | Curerar vilket även innebär namnbyte. Initiativtagare till Expanderande fotografi var Susanne Fessé.

 

Verk | Curerar genomförs med stöd från Kulturförvaltningen Stockholms stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi samt Verk tidskrift. Tack till Iréne Berggren och Gunilla Muhr.