Verk | Curerar

om kamerabaserad, platsspecifik, tillfällig konst i offentliga rum.

Konstnärssamtal och panelsamtal med Annica Karlsson Rixon, Björn Larsson och Annika Wik. 15 december 2016 kl.18-20.15.

 

Konstnärssamtal och panelsamtal om kamerabaserad platsspecifik, tillfällig konst i det offentliga rummet med anledning av Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök).  

VERK | Curerar (Linda Bergman och Susanne Fessé) visade den 29 september 2016 Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) i form av en projektion vid brofästet på Skeppsholmen i Stockholm. VERK | Curerar vill nå ut till människor i stadsrummet, som annars inte kommer i kontakt med konst. Genom att utvidga utställningsrummet till staden, aktualiseras brännande och angelägna frågor i samhället.

Vi kommer under en kväll höra Annica Karlsson Rixon och Björn Larsson berätta om sina arbeten, samt i ett panelsamtal få höra konstnärerna diskutera med Annika Wik, filmvetare, som presenterar hur hon ser på åskådarens roll i relation till kamerabaserad bildkonst i det offentliga rummet.  

Välkomna att delta!

O.s.a senast den 9/12 till: susanne@verktidskrift.se

Datum: 15 december 2016

Tid: 18.00 - 20.15

Plats: Grundemark Nilsson Gallery, Sibyllegatan 26, Stockholm. 

 

Program:

18:00 - 18:30 Visning av Annica Karlsson Rixons Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) samt dokumentationsfilmen från på Skeppsholmen den 29 september 2016.

Vi bjuder på vitt vin och lite att tugga på.  

18:30 - 18.45 Linda Bergman, chefredaktör för VERK tidskrift och producent för Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök) hälsar välkommen och presenterar kvällens program och deltagare.

18:45 – 19:15 Susanne Fessé, curator, presenterar projektet Expanderande fotografi, bakgrund till VERK | Curerar. Björn Larsson berättar om sin konstnärliga medverkan i Expanderande fotografi och hur han som konstnär relaterar till en plats i det offentliga rummet. Han visar även en del av en dokumentationsfilm från framförandet av Mitt i Naturen vid Hornstull Strand under Liljeholmsbron, 6 december 2015.

19.15 - 19.45 Annica Karlsson Rixon beskriver arbetsprocess och idé till Korsfästelsen av det kvinnliga martyrskapet (återbesök). Hon berättar även bakgrundshistorien till verket, som lyfter fram ett annat tillfälligt verk uppfört 1987 av konstnären Katarina Mark.

19:45 - 20:15 Panelsamtal mellan Annica Karlsson Rixon, Björn Larsson och Annika Wik om kamerabaserade platsspecifika tillfälliga verk i offentliga rum med utgångspunkt ur ett betraktarperspektiv. Samtalet leds av moderator Susanne Fessé.  

Informationssida med vidareläsning om VERK | Curerar: www.verktidskrift.se/verk-curerar

 

Konstnärssamtal och panelsamtal genomförs med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse. VERK | Curerar genomförs med stöd från Kulturförvaltningen Stockholms stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi samt VERK tidskrift. Tack till Nina Grundemark, Iréne Berggren och Gunilla Muhr.


MoC.jpg
 

Verk tidskrift deltar vid symposium till Hans Hedbergs minne på Konstfack 14/9 2017.

VERK tidskrift blev av Konstfack inbjuden att delta vid ett symposium till Hans Hedbergs minne. Verk bjöd i sin tur in och presenterade konstnären Iris Smeds som höll ett konstnärssamtal.

Text nedan hämtat från inbjudan till symposiet den 14/9 2017.

Welcome to a symposium in memory of Hans Hedberg.

What are the most important question and challenges for photography today? How can we rethink the formats of production and presentation? And who are the practitioners formulating new possibilities for photography?

As a photographer, critic, curator and educator at Konstfack, Hans Hedberg played a decisive role in the establishing of photography as an artistic practice in the 1990s. During his time at the School of Photography, prefect of Valand and Dean of the Faculty of Arts at the University of Gothenburg, Hans Hedberg had a great significance for the emergence of artistic research in Sweden in the beginning of the 21st century. To commemorate the memory of Hans Hedberg, Konstfack and Valand Academy will host a symposium focusing on the important tendencies in contemporary art – entirely in the spirit of Hedberg. Practitioners from various photographic fields have been invited by professionals who met Hans Hedberg during different stages of his life. They will give their view on the current state of the medium and challenges for the future.

The symposium consists of two keynote speakers and a series of shorter artist talks. In conjunction, one of the exhibitions arranged at Fotografins Hus is shown at Konstfack, and after the symposium there will be a book release of The Hans Hedberg Reader.

The symposium is open to all and requires no pre-notification. Everyone interested is warmly welcomed.

 

Language: English
Keynotes: Joanna Zylinska and Benedict Ramade

10.45–11.00 Introduction (Svante Larsson and Niclas Östlind)

11.00–12.00 Joanna Zylinska (presented by Maria Lantz)

12.00–12.30 Artist talk: Eva Stenram (presented by Olof Glemme)

12:30–13.30 Lunch & opening of exhibition

13.30–14.00 Artist talk: Aida Chehrehgosha (presented by Iréne Berggren)

14.00-14.30 Artist talk: Iris Smeds (presented by VERK: Susanne Fessé and Linda Bergman)

14.30–15.00 Artist talk: Simon Berg (presented by Annika von Hausswolff)

15.00–15.30 Coffee

15.30 – 15.45 Presentation of Mått, Mätt, Mot by Tyrone Martinsson.

16.15–17.15 Bénédicte Ramade (presented by Tyrone Martinsson)

16.45–17.00 The program has been changed and Tyrone Martinsson will present Chris Wainwrights work and their collaborators.

17.30–19.00 Release of The Hans Hedberg Reader at Konstfack